PORADNA PRO RODIČE A BLÍZKÉuživatelů návykových látek

Experimentují vaši blízcí s drogami? Užívají drogy už dlouho a vám docházejí síly?

ZEPTAT SE Poslední odpovědi

vnuk,marihuana

babička

vnukovi je 28 let, 10 let hulí, není schopen chodit do práce, zatím je teď na podpoře. Jak ho dostat na nějakou tu farmu, kde by pracoval se zvířaty? myslím, že by ho to bavilo, díky 

Odpověděl: Jiří Tupý

Dobrý den,

 

asi máte na mysli terapeutickou komunitu pro drogově závislé. Jednou z hlavních složek léčby v komunitě je opravdu pracovní terapie, jak píšete - pracuje se tam u zvířat, na zahradě, klienti si sami vaří, uklízejí a celkově se spolupodílejí na chodu komunity, čímž si osvojují odpovědnost a další postoje, schopnosti a dovednosti potřebné pro běžný život, které mají vlivem dosavadního způsobu života většinou oslabené.

Jednou z důležitých podmínek pro léčbu v terapeutické komunitě je dobrovolnost vstupu, tedy aby zájemce sám chtěl léčbu podstoupit. Jak se k situaci staví vnuk? Vnímá kouření marihuany jako problém? Chce s tím něco dělat? Pokud ano, můžete mu být oporou, poskytnout mu informace, kam se může obrátit apod. Další podstatnou podmínkou pro vstup do komunity je motivace, chuť, vůle, odhodlání se svou neutěšenou situací něco dělat a změnit ji k lepšímu.

 

Naše organizace provozuje Terapeutickou komunitu Němčice v Heřmani (http://www.sananim.cz/terapeuticka-komunita-nemcice-(tkn)/prijem-klientu.html), podobných zařízení je ale po republice více, jejich seznam naleznete na tomto odkazu: https://www.drogy-info.cz/mapa-pomoci/?t=7&r=#result. Mezi základní podmínky pro přijetí patří většinou sepsání osobního životopisu a absolvování detoxu ve zdravotnickém zařízení.

 

Vnukova situace nevypadá nyní nejlépe - je bez zaměstnání, pobírá sociální dávky, pravidelně kouří marihuanu. Možná by stál o to, probrat svou situaci a cesty ke změně s nějakým odborníkem z drogových služeb. Pokud tomu bude nakloněn, může se objednat např. do kontaktního centra nebo do adiktologické ambulance. Jedná se o ambulantní zařízení, která pracují s lidmi užívajícími návykové látky (včetně marihuany). Klienti se tam mohou objednat na bezplatnou a v případě potřeby i anonymní konzultaci, resp. několik konzultací. Během těchto setkání má klient-uživatel drog možnost popsat své potíže a dozvědět se o možnostech léčby (léčit se lze ambulantně i pobytově). Cílem pak může být najít nejvhodnější typ a způsob léčby pro konkrétního člověka - v úvahu se bere věk, sociální situace, zdravotní stav, druh a míra závislosti atd.

 

Pokud byste Vy sama stála o bezplatnou konzultaci s odborníky z drogových služeb, je to také možné. Když napíšete, kde bydlíte, rádi Vám zašleme kontakty na zařízení ve Vašem okolí.

 

S pozdravem

Jiří Tupý

 

 

Zpět

Top